मंडळाची उद्दिष्टे

We know the secret of your success

मंडळाची उद्दिष्टे :

  • १. आदिवासीं करिता मोफत वैद्यकीय तपासणी व मदत केंद्र.
  • २. आदिवासिंच्या लहान मुलांकरिता मोफत अन्नछत्र.
  • ३. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम.

निराधारांचा आनंद आणि समाजातील नशीबवानांचा आनंद.

TOP