Conceived, owned and run by Shri. Akkalkotswami Seva Mandal (Regd.);  Vadavali Section, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra State, India

 

 


संस्थेची कार्ये :
कार्यरत असलेल्या योजना :

संस्थेने २७  एप्रिल२००९ पासून वैद्यकीय तपासणी शिबीर व फिरता दवाखाना सुरु केलेला असून दर रविवारी वैद्यकीय शिबीर 

    आयोजित करण्यांत येतेशिबिरांत औषधे मोफत पुरविली जातात मंडळाच्या तपासणी केंद्रात 

 

     खालील नमूद केलेल्या शाखांचे तज्ञ येतात :
 

    १. नेत्रविशारद

    २. कान, नाक, घसा, तज्ञ.

    ३. हृदयरोगतज्ञ.

    ४. स्त्रीरोग तज्ञ.

    ५. बालरोगतज्ञ

    ६ दंतचिकित्सक.
 

    वरील डॉक्टरांची नांवे खालील प्रमाणे :

 

  १.डॉविजय चिले हृदयरोगतज्ञ.
  २. डॉगोविंदसिंग गिल काननाकघसातज्ञ.
  ३. डॉ. गजानन धानिपकर एमडी (मेडिसिन).
  ४. डॉउपेंद्र भावे  एम.बि.बिएसडिओएमएसनेत्ररोगतज्ञ
  ५. डॉदीपा भावे बिएम.एस.
  ६. डॉसतीश परमार  स्त्रीरोग तज्ञ.
  ७. डॉसमीर कुलकर्णी  एम. डी. ( मेडिसिन)
  ८. डॉभुमीका  कोहली  एमडी (मेडिसिन).
  ९.डॉसीमा बेन्द्रे दातांचे सर्जन.
  १०. डॉमधुसूदन बेन्द्रे 

दातांचे सर्जन.

  ११डॉकविता नेहेते    बिएचएमएस. (आहारतज्ञ)
  डॉअर्चना परब   बिएचएमएस.
  १३डॉरवींद्र  सोनंद  बिएचएमएस.
  . डॉ. स्वप्नील अत्तरदे बि. ए. एम.एस. ( फँमीली फ़िजिशिअन )

 

.  शिबिरा दरम्यान डॉक्टरांच्या असे लक्षांत आले कीमुलांना कुठलाही आजार नाही परंतु बरीचशी मुले 

     कुपोषित आहेतम्हणून मंडळाने ७ जुलै२००९पासून अन्नछत्र सुरु केले आहेरोज संध्याकाळी 

     १२ वर्षाखालील  मुलांना सकस व पोटभर मोफत जेवण दिले जाते. जेवणाबरोबर एक ग्लास गायीचे सकस दुध सुद्धा दिले जाते.

.  ३ जुलै, २०१२पासून मंडळाने गोशाळा सुरु केली आहे व सध्या गोशाळेत १४ ते १५ गाई आहेत.

  प्रार्थनेसाठी सभागृह

.  उन्हाळ्यांत  पाण्याचे दुर्भिक्ष असतांना जवळपासच्या खेड्यांना पाणीपुरवठा केला जातो.
 

    आगामी योजना :

    साधारणतः १०० ज्येष्ठ नागरीकांसाठी वृद्धाश्रम .
 

    त्यांतील रहिवाशांसाठी असणाऱ्या सोयी/ सुविधा:

    १ २ व्यक्तीसाठी स्वतंत्र खोली, ४ व्यक्तीसाठी सामान्य खोली

    २संडास व बाथरूम सर्व खोल्यांना संलग्न

     ३.  प्रत्येक व्यक्तीसाठी पलंग, कपाट, टेबल व खुर्ची.

    ४.  प्रत्येक खोलीत दूरदर्शन संच व गरम पाण्याची सोय.

    ५.  दिवसांतून ३ वेळा गरम चहा२ वेळा नाश्ताव २ वेळा जेवण.

    इतर सुविधा : 

    
वैद्यकीय शिबिरांत मोफत वैद्यकीय तपासणी व मदत/ उपचार.

    ७.  २४ तास वैद्यकीय सेवा/मदत.

    ८.  २४ तास वाहतूक सेवेची उपलब्धता.

    ९.  सर्वांसाठी सामाईक भोजन कक्ष व प्रार्थना कक्ष.

    १०. वर्तमानपत्रे  व करमणूकीची पुस्तके उपलब्ध असलेले एक सामाईक वाचनालय.

    ११. सुनियोजित उद्यान.

    १२. २४ तास पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी २ कुपनलिका व विहीर.

   १३प्रदूषणविरहित वीजनिर्मितीसाठी  सौरऊर्जा व पवनचक्की.

    १रुग्णवाहिका व आपत्कालीन सेवा.
 

   १०० व्यक्तींची सोय ४ टप्प्यांत तरतूद :

   अ १२ '  २४ '  च्या  २०  स्वतंत्र खोल्या प्रत्येक खोलीत २ व्यक्ती.

   ब २४ '  २५ '  च्या १५ सामाईक खोल्या प्रत्येक खोलीत ४ व्यक्ती.

   क)  ४० '  ४५' स्वयंपाकगृह, भांडारगृह व भोजनकक्ष.

   डबाग कामाची देखरेख व निगा.

   इसर्व खोल्या संडास व स्नानगृहाच्या सोयींनीयुक्त.

 

  स्वामीधाम अंतर्गत उपक्रम :

   अ) योग, प्राणायाम, आणि ध्यानधारणा.

   ब) प्रात:कालीन व सायंकालीन प्रार्थना.

   कसकाळ व संध्याकाळ फेरफटका/चालणे.

   ड) चहा, सकाळचा नाश्ता व २ वेळेचे जेवण.

    इप्रासंगिक सांस्कृतिक कार्यक्रम.

   ई) प्रासंगिक उत्सव व स्नेहसंमेलन.

 

   २००  मुलांकरिता अनाथाश्रमाची तरतूद ४ टप्प्यात :

   अ) मुलांना अन्नवस्त्र व शिक्षणाची सोय.

   बखेळाचे मैदानवाचनालय व अन्य सुविधांची उपलब्धता.

   क) १२'  २४' ची एक खोली ४ मुलांकरिता अशा ५० खोल्यांची उपलब्धता.

   डअनाथाश्रम व वृद्धाश्रमाकरिता सामाईक स्वयंपाकगृह व भोजनकक्ष.

   इसर्व खोल्या संडास व स्नानगृहानेयुक्त.

      
        वृद्धाश्रम व अनाथाश्रम यांची रचना अशी असेल कि जेणेकरून अनाथाश्रमातील लहान मुले 

       अभ्यासासाठी / मार्गदर्शनासाठी वृद्धाश्रमातील वृद्धांना त्वरित संपर्क साधू शकतील.

 

   इतर प्रकल्प :

   १. तरुणांसाठी व घरगुती गृहिणींना मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण .

   २.
खेड्यांतील लोकांसाठी  रोजगाराची संधी 

   ३. आदिवासी मुलांकरिता शाळा

   ४. निसर्गोपचार केंद्र

   ५. आदिवासींसाठी सर्व सोयींनी युक्त रुग्णालय

   ६. वनवासी कल्याण आश्रम/ आदिवासीसाठी कल्याण केंद्र

   ७. वाचनालय. 

   ८. कल्याणकारी / सांस्कृतिक/ क्रीडा / विषयक उपक्रम.  

 


    कार्यपद्धती 
:

    स्वामीधाम हा एक व्यावहारिक आणि चिरंतन उपक्रम व्हावा यासाठी मंडळाने धरणीमातेचीजी आपले सर्वस्व आपल्या लेकरांना 

    देत असते ते उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले आहे.

   शुद्ध पाणी पर्जन्यजल संवर्धनाद्वारे भूजल पातळीचे जतन  करण्यांत येईल.

   जलाशयपाण्याचा साठा करण्यासाठी दोन शेततळी निर्माण करण्यांत येतील.

   अन्न कृषीउत्पादन उदाविविध धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला वगैरे यांची लागवड  करण्यांत येईल.

   गोशाळा दुग्ध उत्पादन पूरवेल.

   उर्जा : पर्यायी उर्जास्तोत्र म्हणून सौर उपकरणे बसविण्यांत येतील.

   शैक्षणिक स्थानिक बालके आणि अशिक्षित प्रौढ यांचेसाठी प्राथमिक शिक्षणाची सोय करण्यांत येईल.
 


मुख्य पान  |  आमच्या विषयी | मंडळाची उद्दिष्टे | संस्थेची कार्ये | आमची प्रकाशनें  | देणगी | मंडळाची कार्यपूर्ती | संपर्क |  


 
     
 

:::  संपर्क  :::

 
View Larger Map
   

श्री अक्कलकोट स्वामी सेवा मंडळ
केअर ऑफ  : श्री. चिंतामणि श्रीराम रहातेकर,
४०, श्री स्वामी कृपा, पहिला मजला, वडवली सेक्शन,
अंबरनाथ (पूर्व) - ४२१ ५०१. जिल्हा : ठाणे.  महाराष्ट्र, इंडिया.

 
Tel : +91 9820032772