आमच्या विषयी

We know the secret of your success

आमच्या विषयी थोडेसे :

श्री अक्कलकोट स्वामी सेवा मंडळ, अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र, भारतहे १९७९ पासून सामाजिक, धार्मिक व अध्यात्मिक क्षेत्रांत जोमाने कार्यरत आहे. आमची संस्था मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्तर्गत नोंदलेली आहे. आमच्या संस्थेला, कलम ८०जी खाली, आयकर वजावटीचा दाखला नं THN/CIT/III/८०G/136/ 2009 -10 / 1314 दिनांक १९.०८.२००९ आर्थिक वर्ष १. ०४. २००९ ते ३१.०३. २०१२ या कालावधीकरिता मिळालेला असून ह्या दाखल्याचे कायम स्वरूपी नुतनीकरण, वित्तीय नियम(२) २००९ आणि परिपत्रक 7/2010 (F No. 197/21/2010-ITA -1, ) दिनांक २७.१०.२०१० द्वारे करण्यांत आलेले आहे.

श्रीस्वामीसमर्थ महाराज यांच्या कृपेने व वै. पऱमपूज्य . श्री उदास महाराज यांच्या प्रेरणेने व आशीर्वादाने मंडळ कार्यरत आहे. मंडळाने आनंदवाडी-मोग्रज, ता. कर्जत, जि. रायगड येथे तेरा एकर जमीन घेतली आहे. ह्याच जागेवर भव्य ''स्वामीधाम '' साकारले आहे.

प्रमाणपत्रे

निराधारांचा आनंद आणि समाजातील नशीबवानांचा आनंद.

TOP