Conceived, owned and run by Shri. Akkalkotswami Seva Mandal (Regd.);  Vadavali Section, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra State, India

 

श्री अक्कलकोट स्वामी सेवा मंडळ
केअर ऑफ  : श्री. चिंतामणि श्रीराम रहातेकर,
४०, श्री स्वामी कृपा, पहिला मजला, वडवली सेक्शन,
अंबरनाथ (पूर्व) - ४२१ ५०१. जिल्हा : ठाणे.  महाराष्ट्र, इंडिया.

टेलीफोन : + ९१ २५१ २६०९६४६

   

चौकशीचा अर्ज

* स्टार मार्क केलेले रकाने भरणे आवश्यक आहे

  नाव  :*
  पत्ता : *
  टेलीफोन अथवा मोबाईल नंबर : *
  ईमेल : *
  सूचना  व अभिप्राय : *
  कृपया व्हेरीफीकेशन कोड बाजूच्या बॉक्स मध्ये भरावा : *
'स्वामीधाम' जीपीएस लोकेशन नंबर : १८.९९६२०८, ७३.४५९८५२
बसेसचे वेळापत्रक

'स्वामीधाम' येथे जाण्यासाठी कर्जत बस स्थानकातून सुटण्याऱ्या मेचकरवाडी बसेसच्या वेळा

'स्वामीधाम' येथून कर्जत येथे
जाण्यासाठी बसेसच्या वेळा

सकाळी ७ ३० वाजता
सकाळी ११. ३० वाजता
दुपारी ३. १५ वाजता
रात्री ८. १५ वाजता
सकाळी ७. ०० वाजता
दुपारी १. ०० वाजता
दुपारी ४. ३० वाजता

'स्वामीधाम' येथे जाण्या - येण्यासाठी कर्जत व नेरळ येथून शेअर रिक्षासुद्धा मिळतात.
 

 

मुख्य पान  |  आमच्या विषयी | मंडळाची उद्दिष्टे | संस्थेची कार्ये | आमची प्रकाशनें  | देणगी | मंडळाची कार्यपूर्ती | संपर्क |  


 
     
 

:::  संपर्क  :::

 
   

श्री अक्कलकोट स्वामी सेवा मंडळ
केअर ऑफ  : श्री. चिंतामणि श्रीराम रहातेकर,
४०, श्री स्वामी कृपा, पहिला मजला, वडवली सेक्शन,
अंबरनाथ (पूर्व) - ४२१ ५०१. जिल्हा : ठाणे.  महाराष्ट्र, इंडिया.

टेलीफोन : + ९१ २५१ २६०९६४६